Breaking News
Home / Báo Giá In

Báo Giá In

Chúng tôi trân trọng gửi đến Quý Khách Hàng bảng báo giá một số ấn phẩm tham khảo:

Loại Giấy

Ấn Phẩm

 

Số màu in

Số

Mặt

in

Số

lượng

Giá

(Khổ A5)

Giá

(Khổ A4)

Giá

(Khổ A3)

NameCard: In Offset,cán màng mờ 2 mặt.Size: 5.5 x 9 (cm)

4

2

 3 hộp

5 hộp

10 hộp

20 hộp

50 hộp

42.000đ/1hộp

30.000đ/1hộp

18.000đ/1hộp

17.000đ/1hộp

15.000đ/1hộp

   

C100

4

2

2.000

500

850

 

5.000

400

540

 

10.000

250

450

 

    15.000

220

420

 

20.000

200

390

 

C120

4

2

2.000

500

900

 

5.000

420

570

 

    10.000

300

480

 

    15.000

250

460

 

20.000

225

430

 

C150

4

2

2.000

550

1.000

 

5.000

460

580

 

10.000

330

500

 

15.000

280

470

 

20.000

250

450

 

C180

4

2

2.000

 

1.100

 

5.000

 

700

 

10.000

 

520

 

15.000

 

480

 

    20.000

 

470

 

B210

4

2

2.000

 

      1.200

 

5.000

 

750

 

10.000

 

630

 

15.000

 

610

 

    20.000

 

590

 

B250

4

2

2.000

 

      1.350

 

5.000

 

       900

 

    10.000

 

720

 

15.000

 

680

 

    20.000

 

650

 

Folder B280

4

2

1.000

Size:

22 * 31 * 7 (cm)

4.800

Màng 1 mặt

5.100

Màng 2 mặt

TÊN HÀNG

LOẠI GIẤY

SỐ LƯỢNG

Letter head A4
In 4 màu 1 mặt

Bao thư (12×22)

In 4 màu 1 mặt

Bao thư (25×35)

In 4 màu 1 mặt

GIÁ (VNĐ)

GIÁ (VNĐ)

GIÁ (VNĐ)

Fort 80

2.000

850

                 950

 

5.000

490

670

 

10.000

310

510

 

15.000

270

420

 

Fort 100

2.000

          900

               1.100

1.750

3.000

800

               1.000

1.400

5.000

520

720

1.100

10.000

330

550

   920

15.000

290

460

   910

Fort 120

2.000

950

               1.200

1.825

3.000

850

               1.125

1.525

5.000

580

                  760

 1.300

10.000

380

 590

1.025

15.000

330

500

1.015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Your Website Title