Home / Sản Phẩm In Ấn / Bình phim và xuất phim trong in offset là gì?

Bình phim và xuất phim trong in offset là gì?

1. Bình phim, bình bản là gì?
Bình phim là sắp xếp các tài liệu đơn (nhãn, tờ rơi, cardvisit..), các trang của một tài liệu nhiều trang với nhau theo một nguyên tắc nào đó cho phù hợp với khổ giấy in (39.5×54; 30×42; 32×43, 65×86; 60×84; 54×79…) mà chúng ta đã định trước.
Nguyên tắc nào đó có thể là bình in tự trở- nhíp hay tay kê, in AB?

Untitled-1-16

Chạy tự trở

3600_1333414355_luctrinh
Trước khi bình, phải xác định khổ thành phẩm của tài liệu, phải chừa “tràn màu” (khoảng màu tràn để khi cắt không bị lé trắng ở mép), thông thường là 2mm, phải biết phương pháp thành phẩm (đóng lồng- các tay sách lồng vào nhau hay đóng chồng-các tay sách xếp chồng lên nhau, khâu chỉ hay cà gáy dán keo), phải biết nếu tài liệu nhiều trang thì phải gấp “tay sách giả” trước rồi đánh số trang…
2. Xuất phim
Sau khi thiết kế xong và có thể là bình phim xong là phần xuất phim. Đó là những lá film mà bạn sẽ mang đến phòng kẽm để phơi kẽm và tiến hành in ấn (bây giờ có từ file ra kẽm luôn mà không cần film nữa -CTP)

1177552495film 1177552736plate 1177552749plate2

 

Tài liệu được sưu tầm nhiều nguồn.

About admin

Check Also

Bìa Sơ Mi – Folder – Kẹp Hồ Sơ

Bìa Sơ Mi – Folder – Kẹp Hồ Sơ Kích thước bỏ lọt lòng giấy ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Your Website Title